جلسه شورای مدیران معاونت پژوهش و فناوری در فضای باز سازمان مرکزی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت پژوهش و فناوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه باز سازمان مرکزی برگزار شد.

 در این جلسه در خصوص فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری در سال جدید با توجه به محدودیت های ویروس کرونا گفتگو شد و مدیریت های مربوطه برنامه های ویژه خود را در این خصوص مطرح کردند.

دکتر بهرامی در این جلسه با بیان اینکه حوزه پژوهش نیز مانند سایر حوزه ها در دوران بحران کرونا دچار تکانش شده است، گفت: رویکرد معاونت پژوهش و فناوری، تداوم خدمات پژوهشی با تاکید بر سلامت اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان است که دستورالعمل ویژه ای نیز برای آن تهیه شده است.

گفتنی است در راستای حفظ فاصله گذاری اجتماعی، این دومین جلسه شورای مدیران معاونت پژوهش و فناوری است که در فضای باز برگزار می شود.

990703

990704

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه