جلسه تعیین اولویت‌های فرایندی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

در راستای بهبود فرایندهای معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، جلسه‌ای با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، مدیران و کارشناسان مرتبط روز دوشنبه 26 خرداد 1399 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا نیازها، چالش‌ها و محدودیت‌های دانشگاه در اجرای درخواست‌ها در هر دو معاونت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس "فرایندهای اولویت‌دار برای بهبود"‌ در حوزه معاونت فاد تعیین گردید. همچنین نحوه ثبت، تحلیل و اجرای فرایندهای مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در سال 99  تعیین گردید.

99032606

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه