جلسه تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام های رتبه بندی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با موضوع تحلیل و بررسی جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی ملی، جهان اسلام و جهانی سه شنبه 29 مهرماه 1399 در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت ها و عملکرد شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه را بسیار مفید و ارزنده دانست و اذعان کرد: این شورا در مسیر صحیحی گام برداشته است و امید است تا این نظارت ها و برنامه های تدوین شده بتواند منجر به پیشرفت دانشگاه در حوزه های مختلف و ارتقای جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی گردد.

وی افزایش کیفیت مقالات منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان را امری لازم و ضروری دانست و در ادامه گفت: افزایش کیفیت مقالات، استفاده از اساتید به نام بین المللی، تعیین تکلیف دانشجویان راکد دانشگاه، تبیین سیاست های پاداش و جزا برای اعضای هیأت علمی و موارد دیگر می تواند موجب توسعه و پیشرفت دانشگاه در جایگاه های ملی و بین المللی گردد.

این جلسه توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع برگزار گردید و در گزارش کاملی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی های ملی، جهان اسلام و جهانی بر اساس شاخص های آموزشی، پژوهشی، فعالیت های بین المللی و نوآوری و خلاقیت تشریح شد و تصمیمات لازم برای ارتقای جایگاه دانشگاه اتخاذ شد.

 

990729111

99072912

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه