جلسه اختتامیه طراحی مدل دینامیکی به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در کاهش سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

جلسه اختتامیه طرح پژوهشی "طراحی مدل دینامیکی به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در کاهش سهم حمل ‌و نقل همگانی از سفرهای شهری" به مدیریت دکتر علیرضا پویا عضو هیأت علمی گروه مدیریت و مدیر گروه پژوهشی تفکر سیستمی در عمل و با حضور مهندس مرتضی چایچی مطلق معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان اتوبوسرانی و نمایندگان معاونت بهره‌برداری سازمان اتوبوسرانی، معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در محل سالن کنفرانس سازمان اتوبوسرانی برگزار شد.

سیستم حمل­ و نقل اتوبوسرانی به عنوان زیرمجموعه­ ای از حمل و نقل عمومی و به عنوان پرکاربردترین مدل حمل و نقل عمومی در سطح شهر مشهد نیاز مبرم به بررسی به منظور افزایش استفاده ازاتوبوس دارد، بنابراین در این طرح پژوهشی، ابعاد مختلف سیستم پیچیده‌‌ی حمل و نقل اتوبوسرانی بررسی و ضمن ارائه مدل دینامیکی از آن، سیاست­های جهت افزایش استفاده از اتوبوس پیشنهاد و بر روی مدل اجرا گردید.

 

 

pey

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه