ثبت نام و تکمیل فرم شکوفه های دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

99041001

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه  شکوفه های دانشگاه ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه را طبق روال سال های گذشته منتشر خواهد کرد.

ثبت نام این نشریه همانند سنوات گذشته به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

دانشگاهیان محترم شامل (اعضای هیأت علمی، کارمندان رسمی، قراردادی و پیمانی و همچنین کارکنان شرکتی دارای پرتال شخصی) می توانند از سه شنبه 10 تیر تا پایان روز جمعه 31  مرداد ماه 1399 با ورود به پرتال شخصی از مسیر اداری _ مالی / ستاد رفاهی / شکوفه های دانشگاه / ثبت فرد جدید نسبت به ایجاد و تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نشریه شکوفه های دانشگاه از سال 72 و با هدف معرفی و تشویق فرزندان ممتاز کارمندان و اعضای هیأت علمی، زیر نظر روابط عمومی دانشگاه به چاپ می رسد.

نکته مهم: دانشگاهیان گرامی تا زمانیکه در وضعیت فرم کلمه (تایید) ثبت نشده باشد لازم است به صورت هفتگی فرم ارسالی را کنترل فرمایند تا در صورت واخواهی فرم (مناسب نبودن عکس، اشتباه در ثبت اطلاعات شخصی، اختلاف معدل و ...) نسبت به رفع آن اقدام نمایند. 

معدل کسب شده لازم جهت ثبت نام در شکوفه های دانشگاه:

دوره ابتدایی : همه دروس نوبت اول و دوم –خیلی خوب

دوره متوسطه اول: پایه هفتم ، هشتم و نهم – معدل کل 18/5 به بالا

 دوره متوسطه دوم: پایه دهم، یازدهم و دوازدهم معدل 17/5 به بالا

شماره تلفن پاسخ دهی به سوالات احتمالی: 2426 آقای محسن معصومی کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه