ثبت نام متقاضیان گذراندن امریه در سطح شرکت های تابعه وزارت نیرو

ارسال شده در تاریخ :

شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها، نسبت به جذب امریه سربازی در سطح شرکت های تابعه وزارت نیرو اقدام می نماید.

 مشاهده دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق

1400040212

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه