تولید انبوه دستگاه گرفتن حشرات زنده با مکش هوا در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اجرای پروژه تولید انبوه دستگاه گرفتن حشرات زنده با مکش هوا در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد انجام و تجاری سازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این طرح به‌ صورت یک طرح نوآورانه و فناوارنه توسط دکتر رسول خدابخشیان، عضو هیأت‌ علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم به سفارش واحد حفظ نباتات جهاد کشاورزی بندرعباس صورت پذیرفت.

طبق گفته مجری این طرح، امروزه شاهد استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایى و کشته شدن حشرات در طیفی وسیع هستیم. همچنین متخصصان حشره‌شناسی و دانشجویان رشته گیاه‌پزشکی نیاز به زنده گیرى حشرات گاهاً سمى در اندازه‌های مختلف دارند. حشره گیری در حال حاضر در ایران برای حشرات ریز با آسپیراتور و برای بقیه حشرات با دست انجام می‌گیرد. با استفاده از این دستگاه محیط‌زیست، حشرات و یا کاربر (با سم یا نیش حشره) آسیب نمی‌بینند.

دکتر رسول خدابخشیان در تکمیل این خبر اظهار داشت: در این طرح 5 نمونه از این دستگاه به سفارش جهاد کشاورزی بندرعباس ساخته  و به متخصصان واحد حفظ نباتات آن سازمان تحویل داده شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه