تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان فناور برگزیده

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اهدا لوح از دکتر انوشیروان فرشیدیان فر استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی  به عنوان فناور برگزیده کشور در گروه فنی و مهندسی در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور تقدیر کرد. دکتر زلفی گل تعهد، مسئولیت پذیری و خلق آثار ارزنده علمی و فناورانه را عامل رسیدن به این مقام یاد کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه