تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشمندان برتر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشمندان برتر در رشته‌های مختلف برای همکاری با جامعه و صنعت قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، روز شنبه 14 اسفندماه 1400 با حضور معاون پژوهشی و مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه این وزارتخانه، طی مراسمی که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، از 9 نفر از دانشمندان برتر در همکاری با صنعت و جامعه تقدیر بعمل آمد.

دکتر محمد رحیم رهنما عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محسن دانش مسگران عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از جمله دانشمندان برتری بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در سال جاری دانشگاه ها بر اساس ارزیابی و سوابق اعضای هیأت علمی خود، ۱۳۴ نفر را به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم معرفی کردند که از این تعداد ۹ نفر در رشته های مختلف علمی به عنوان دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از دانشمندانی از دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، شهید باهنر کرمان، اصفهان، تربیت مدرس و صنعتی سهند تقدیر شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه