تقدیر مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال تقدیرنامه از تلاش های دکتر سیدعلی صحاف عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی، دکتر آذر کفاش پور عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دکتر مجید فولادیان عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت تقدیر بعمل آورد.

 

تصاویر تقدیرنامه ها در زیر آمده است:

 

 

 

 

 

DrSahaf

DrKafashpoor

DrFooladian

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه