تقدیر از ۱۰ دانشجوی رشته معماری برای مشارکت در ایده‌پردازی طراحی المان‌های یادبود قابل اهدا به میهمانان علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر حسین بذرافشان مقدم، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی برای مشارکت در طراحی نماد هدیه به میهمانان علمی بین‌‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌وسیله لوح تقدیر و هدایای نقدی تقدیر نمود.

 این یادبودها، به مثابه نمادی از دانشگاه فردوسی مشهد و ارمغانی فرهنگی از ایران توسط دانشجویان رشته معماری در زمستان 1402 طراحی و به داوری رسیدند.

 متن تقدیر مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه از دانشجویان، به شرح زیر است:

 ​دانشجویان گرامی،

 ضمن تبریک برای برگزیده شدن طرح اولیه شما از المان‌های هدیه و یادبود قابل اهدا به میهمانان علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد، برای نمادی سزاوار از دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان و ایران، از این تلاش قدردانی می‌نمایم و آرزومندم با پیشبرد این طرح و آرمان‌ها، مهر شما به دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان کهن و ایران عزیز جاودانه باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه