تقدیر از عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی

ارسال شده در تاریخ :

در مراسم تقدیر از منتخبین سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران  از دکتر حامد کامل نیا، دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی  مشهد به عنوان یکی از برگزیدگان شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی تقدیر به عمل آمد.

مراسم تقدیر از منتخبین سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 97 اول مرداد ماه 1397  در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر با حضور مسئولین وزرات ارشاد و سایر مسئولین و اصحاب قلم برگزار گردید و در این مراسم از دکتر حامد کامل نیا، دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی  مشهد به عنوان یکی از برگزیدگان شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی تقدیر به عمل آمد .

در این دوره 8387 کتاب مورد بررسی قرار گرفته بودند که در حوزه هنر از میان 449 اثر، سه کتاب در بخش های هنرهای نمایشی، موسیقی و معماری شایسته تقدیر شدند که در بخش معماری  کتاب “ نظریه مدرنیته در معماری” (اثرمشترک دکتر حقیر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر کامل نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ) در میان 106 اثر  این عنوان را بدست آورد.

ارسال کننده خبر: رحیمی

840292

آخرین اخبار