تقدیر از دو دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در حوزه بین الملل

ارسال شده در تاریخ :

همزمان با برگزاری سی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در حوزه بین الملل، پس از ارزیابی دانشجویان معدل الف و برتر دانشگاه فردوسی مشهد در اداره دانشجویان بین الملل اسامی 38 نفر در رشته ها و مقاطع مختلف  برای شرکت در جشنواره ارسال گردید که از آن میان پس از بررسی مستندات ارسال شده و داوری در سازمان امور دانشجویان وزارت محترم عتف، دو نفر از  دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نادیه عبدالکریم عباس الکوله دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی از کشور عراق و مرتضی محقی دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی از کشور افغانستان برگزیده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه