تقدیر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در دومین جشنواره رضوی

ارسال شده در تاریخ :

در دومین جشنواره علمی رضوی که توسط شبکه جامع دانشگاه های استان با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، استاندار خراسان رضوی ، سایر روسای دانشگاه های استان و مقامات استانی در محل مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد ، از چهار تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شبکه جامع دانشگاه های استان در ابتدای این مراسم در خصوص تشکیل این شبکه با حضور روسای دانشگاه های استان و عملکرد آنان مطالبی ارائه نمود و افزود: در بسیاری از کشورها، اتحادیه دانشگاه‌ها یک نهاد مستقل از دولت و بسیار قدرتمند است. در کشور ما چنین وضعیتی وجود ندارد، هیچ تشکیلاتی برای انسجام‌بخشی به منافع دانشگاه‌ها وجود ندارد. این پیشنهاد مطرح شد که تشکلی جهت حفظ منافع دانشگاه‌ها در استان خراسان رضوی ایجاد کنیم لذا تصمیم برآن شد که شبکه دانشگاه‌های استان خراسان رضوی تاسیس شود.

رئیس شبکه جامع دانشگاه های استان در ادامه اهداف شبکه جامع دانشگاه های استان را با توجه به چالش میان مراکز علمی و پژوهشی در استان هماهنگی و هم افزایی میان دانشگاه های استان، توسعه تولید دانش و کار آفرینی ، جلوگیری از کارهای موازی و صرفه جویی هزینه ها و برپایی کارگروه های تخصصی برای همکاری های علمی، فناوری و فرهنگی میان اعضای این شبکه عنوان نمود.

سپس علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی با قدردانی از برگزاری جایزه علمی رضوی گفت: رشد علمی کشور فزاینده است اما دانشگاهیان کشور به رغم افتخار آفرینی در ایران و جهان به صورت فرد محور شناخته شده اند و افزود: خدمات علمی دانشگاهیان در متن مردم کمتر دیده شده و کمتر شناخته شده است.

لازم به ذکر است در این جشنواره دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی، دکتر مریم مقدم متین استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم، دکتر انوشیروان فرشیدیان فر استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان فناور برتر همچنین خانم دکتر محبت محبی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر منتخب استان معرفی شدند و در این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی از آنان تقدیر شد و نشان ویژه جشنواره رضوی را دریافت کردند. 

لازم به ذکر است ، شبکه جامع دانشگاههای خراسان رضوی در مهرماه سال 1393 تاسیس شد و نخستین جشنواره علمی رضوی نیز به منظور تکریم فرهیختگان نمونه دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و مراکز علمی و فناوری استان در 21 بهمن 1396 برگزار گردید.

razavi9711105

razavi9711110

razavi9711115

razavi9711120

razavi9711125

razavi9711130

razavi9711135

آخرین اخبار