تغییر ساعت کاری دانشگاه فردوسی مشهد از روز شنبه 19 تیرماه

ارسال شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 38/3/12171 به تاریخ 17 تیرماه 1400 معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی و پیرو موافقت هیات رئیسه دانشگاه در راستای مدیریت مصرف برق و انرژی در تابستان، بدین وسیله ساعات کار دانشگاه از روز شنبه 19 تیرماه 1400 تا اطلاع ثانوی از ساعت 7 تا ساعت 13 تعیین می شود. همچنین مطابق بند 4 نامه مذکور خواهشمند است مدیران و سرپرستان محترم به گونه ای نظارت نمایند که در انجام امور خلل و وقفه ای ایجاد نگردد.

img_20180128_211445_220

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه