تغییر ساعت کاری دانشگاه فردوسی مشهد از روز دوشنبه 17 خرداد 1400

ارسال شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 38/3/8313 مورخ 1400/03/17 معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی و با عنایت به تصویب نامه شماره 26956/ت58826 مورخ 1400/03/11 هیأت وزیران و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه در راستای ضرورت صرفه جویی در مصرف برق و انرژی تا 50 درصد از طریق تغییرساعت شروع و خاتمه کار ادارات، بدینوسیله ساعت کاری دانشگاه از تاریخ 1400/03/17 تا اطلاع ثانوی از ساعت 6:30 تا 13:30 تعیین می شود.

1400031601

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه