تعطیلی دانشگاه فردوسی مشهد در روز اول شهریورماه

ارسال شده در تاریخ :

پیرو مصوبه معاونت اداری و مالی دانشگاه و با عنایت به برگزاری آزمون سراسری و شرایط موجود برای رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، تاریخ پایان تعطیلات از 31 مرداد به تاریخ 1 شهریور 1399 تغییر و روز شنبه اول شهریور ماه دانشگاه تعطیل می باشد.

آخرین اخبار