بیانیه مهم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

باسمه تعالی

بیانیه مهم دانشگاه فردوسی مشهد

با تسلیت مجدد فاجعه حمله تروریستی به حرم حضرت احمدبن موسی (شاهچراغ) برای آگاهی دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند طی یک ماه گذشته مسئولین دانشگاه تمام تلاش خود را برای رفع شبهه دانشجویان و خاتمه تجمع های فاقد مجوز بدون استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی تنبیهی به کار بستند.

متأسفانه در شرایطی که اقدامات مسلحانه و خشونت آمیز در سطح کشور به وقوع پیوسته و دشمنان نظام امنیت کشور را تهدید می کنند تعدادی از دانشجویان بدون توجه به شرایط حساس کشور با حرکات و شعارهای دون شأن دانشگاه و تخریب اموال و زیر پا گذاشتن مقررات به این وضعیت نامطلوب دامن می زنند. مدیریت دانشگاه ضمن عذرخواهی از عموم دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کارکنان خدوم که طی این مدت متحمل محدودیت ها و ناآرامی ها شدند اعلام می دارد که خود را ملزم به حفظ آرامش و امنیت دانشگاه می داند و با افراد خاطی بدون اغماض برخورد انضباطی خواهد نمود. بدیهی است برای پیگیری مطالبات از مسیر و بسترهای قانونی حمایت می کنیم.

 

هیأت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه