بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بنیاد دانشگاهی فردوسی در راستای سامان دادن و نهادینه شدن ارتباط صحیح و کار آمد دانشگاه با افراد صاحب نظر، خیر اندیش و علم دوست کشور و گسترش این فعالیتها در همه ابعاد مورد نیاز دانشگاه، تاسیس شده است و  مؤسسه‌ای علمی، فرهنگی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، با اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی در سال 1383 تأسیس شده  است.

Bonyad977_

 

 

ارسال کننده خبر: اکبرزاده

آخرین اخبار