بزرگداشت استاد زنده‌یاد دکتر محمدحسین ارباب‌زوار، استاد فرهیختۀ دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مراسم بزرگداشت استاد زنده‌یاد دکتر محمدحسین  ارباب‌زوار، استاد فرهیختۀ دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، دوشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد.


این مراسم با خوشامدگویی دکتر محمود رضایی رکن‌آبادی، رئیس دانشکدۀ علوم آغاز شد و در ادامه دکتر سلجوقی، مدیر گروه شیمی، خانم بهکیش، همسر استاد زنده‌یاد دکتر ارباب‌زوار، دکتر یوسفی، مدیرعامل مؤسسه تحقیقاتی پر طاووس و دکتر بابک ارباب‌زوار، فرزند آن استاد بزرگوار به سخنرانی پرداختند و گوشه‌ای از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی ایشان را یادآور شدند.

خانم بهکیش، همسر ایشان از همراهی آن استاد فرهیخته و در کنار خانواده بودن و عشق ورزیدن به خانواده سخن گفت.

در ادامه دکتر یوسفی که دوستی دیرینه با ایشان داشت از حسن خلق، صبر، وارستگی و آزادگی ایشان گفت و اظهار داشت: ایشان با تمام وجود در جستجوی معنای زندگی بودند.

پس از ایشان دکتر بابک ارباب‌زوار، فرزند آن استاد زنده‌یاد سخن گفت و به ویژگی‌های بارز آن استاد فرزانه پرداخت.

در بخش پایانی مراسم لوح یادبود و هدایایی به رسم قدردانی از خانواده ایشان اهدا شد.
 
گفتنی است پس از پایان مراسم مهمانان از مرکز آثار مفاخر و اسناد و موزه دانشگاه فردوسی مشهد دیدن کردند.

photo_2022-05-24_07-35-12

photo_2022-05-24_07-35-36

photo_2022-05-24_07-35-53

photo_2022-05-24_07-37-44

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه