برگزاری همایش کاربرد فناوری های نوین تولیدمثلی در صنعت پرورش گاو شیری در دانشکده دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت هفته پژوهش و با هماهنگی‌های انجام شده توسط انجمن های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و به ویژه اهتمام انجمن مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام دانشکده، روز دوشنبه 5 دی ماه 1401 همایشی با عنوان "کاربرد‌ فناوری‌های نوین تولید مثلی در صنعت پرورش گاو شیری" با همکاری شرکت های سیناژن، ارکید فارمد و نیانیک و با حضور دامپزشکان فعال در حوزه‌های مربوط به صنعت گاو شیری استان خراسان، جمعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده دامپزشکی در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.


در این همایش متخصصان رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل و اعضای هیأت علمی از دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص فناوری‌های تولید رویان، جنبه های اقتصادی فناوری‌های تولیدمثلی در صنعت پرورش گاو شیری، بررسی موج‌های فولیکولی در گاو: انطباق یافته‌های سونوگرافی، بالینی و آزمایشگاهی، سوپراوولاسیون در گاو شیری، کنترل دینامیسم موج‌های فولیکولی قبل از سوپراوولاسیون در گاو شیری و برداشت تخمک با کمک اولتراسونوگرافی در گاو به سخنرانی پرداختند.

در پایان ازسخنرانان برنامه دکتر پژمان میرشکرایی دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر امیر نیاسری نسلجی استاد گروه مامایی و بیماری های تولید مثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر داراب نیکجو متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام و مدیرعامل شرکت تکنولوژی های دام نیانیک و دکتر علی افشار بحرآباد دستیار تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر شد.

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه