برگزاری نشست کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

 

بیستمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی ساعت 9 تا 14 روز پنجشنبه مورخ 9 بهمن 1399 با حضور دکتر شریعتی نیاسر (رئیس کمیسیون دائمی)، دکتر کافی (رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا)، مهندس رضایی (معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه)، مهندس گرمابدری (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)، رؤسای مؤسسات عضو و سایر اعضای جلسه بصورت حضوری برگزار شد. در این جلسه لوایح پیشنهادی مؤسسات عضو هیأت امنا در زمینه های: بررسی برنامه راهبردی، گزارش حسابرسی سال 1398، اصلاح آیین نامه استخدامی‏، اصلاح ساختار سازمانی، جابجایی اعتبارات، انتصاب به پست های مدیریتی، انتقال، استخدام و مأموریت آموزشی افراد، تعیین شهریه دانشجویان و سایر موضوعات رسیده به دبیرخانه هیأت امنا، مطرح و پس از بحث و بررسی، تصمیم گیری شد.

99111203

99111204

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه