برگزاری نشست همکاری های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه همکاری های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل منابع طبیعی با هدف بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در روز چهارشنبه 4 دیماه 1398 در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس صحرایی مدیر اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی ضمن خیرمقدم به زمینه های همکاری بخش اجرا و دانشگاه اشاره کرده و جمع بندی از حضور کارشناسان اداره کل در هشتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران در دانشگاه فردوسی مشهد را ارائه نمود.

سپس دکتر دستورانی رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با تشکر از همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان در برگزاری هشتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران به همکاری های فی ما بین و کارورزی دانشجویان اشاره نمود.

در ادامه دکتر تاج بخش رئیس انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران به جایگاه انجمن های علمی و همچنین مطالبات اجتماعی در این زمینه اشاره کرد و دو منطقه  بادامزارهای کاشمر و سنگان خواف را به عنوان مناطقی با ضرورت طرح  راه حل عاجل معرفی نمود.

دکتر اکبری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی در سخنان علمی خود به مدیریت ریسک و جایگاه آن در مدیریت منابع طبیعی تاکید داشت.

در پایان از کارشناسان اداره کل که در برگزاری هشتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران همکاری داشتند تقدیر به عمل آمد.

98100813

98100814

98100815

 

آخرین اخبار