برگزاری نشست نقد و بررسی سیاست‌گذاری امنیت غذا در ایران به میزبانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست‌گذاری امنیت غذا در ایران به میزبانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد امروز صبح، ٢۴ آبان، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر اسکندر زند، دبیر کمیسیون سندملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در خصوص سند امنیت غذایی کشور، دکتر کامران داوری، عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی آب دانشگاه فردوسی در حوزه سیاست‌گذاری آب، دکتر مهدی کلاهی عضو هیات علمی  گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی با موضوع سیاست امنیت غذایی و تاب‌آوری محیط زیست ایران و دکتر روح‌اله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع نقد و بررسی فلسفه، دکترین و سیاست امنیت غذایی از منظر نهاددگرایی به سخنرانی پرداختند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه