برگزاری نشست مشترک دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد

ارسال شده در تاریخ :

نشست مشترک دکتر رضوی معاون پژوهش و فناوری و دکتر پناهی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه با دکتر فارسی‌باف مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و مهندس فیضی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، روز دوشنبه 24 اردیبهشت‌ماه 1403 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که با هدف ارائه گزارش پیشرفت طرح پژوهشی برون دانشگاهی "طراحی مفهومی مراحل شکل‌گیری و توسعه پارک گوگردی" تشکیل شد و کارشناسان مرتبط با موضوع از پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد نیز حضور داشتند، دکتر پورافشاری عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی و دکتر پویا عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت به عنوان مجریان طرح، گزارش پیشرفت پروژه و اقدامات انجام شده را ارائه کردند.

دکتر فارسی‌باف و مهندس فیضی، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت پروژه، نقطه نظرات خود را راجع به ادامه کار به تیم مجری قرارداد در دانشگاه ارائه دادند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه