برگزاری نخستین کارگروه مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، جلسه کارگروه مشترک همکاری روز سه شنبه مورخ 22 مهرماه 1399 به میزبانی دانشکده کشاورزی و با حضور اعضای دو طرف برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر دستورانی رئیس دانشکده منایع طبیعی و مهندس اسماعیلی قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد عناوین مورد نظر برای تشکیل کمیسیون های تخصصی پیشنهاد و مقررگردید ظرف مدت یک هفته عناوین نهایی و مسئولین آنها تعیین شوند.

کمیسیون های مربوطه موظف به شناسایی مشکلات کشاورزی استان و ارائه راه حل برای آنها هستند تا به عنوان سیاست های واحدی در استان مورد اولویت قرار گیرند.

99072305

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه