برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا در دانشکده کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :

مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا در روز یکشنبه 24 مهرماه 1401 با همکاری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی مشهد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نیز دست­ اندرکاران صنایع غذایی در مراکز اجرایی و صنعت غذای استان در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این رویداد دکتر پناهی مدیر پژوهش­های کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر کیانی­ راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دکتر مرتضوی استاد پیشکسوت و برجسته گروه علوم و صنایع غذایی، دکتر محبی مدیرگروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دکتر عین افشار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، دکتر بلوریان عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، دکتر عمادزاده عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی در زمینه اهمیت جایگاه دانش و توسعه شرکت­های دانش بنیان در تامین امنیت مواد غذایی سخنانی ایراد کردند.

همچنین در این مراسم پنل صنعتی در قالب پرسش و پاسخ با حامیان صنعتی همایش برگزار شد.

در پایان قطعنامه رویداد شامل مواردی چون تاکید بر تشکیل دبیرخانه دائمی روز جهانی غذا در گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، تخصیص بودجه کافی و حمایت­های لازم جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، ایجاد یک ساختار تشکیلاتی مستقل و واحد تحت عنوان سازمان غذا، بررسی و رفع چالش­های تولید دانش بنیان با همکاری بخش­های R & D نیمه متمرکز و هم اندیشی سیاستگذاران و معاونت علمی ریاست جمهوری با واحدهای آموزشی – پژوهشی در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری به تصویب رسید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه