برگزاری جلسه هیات نظارت استان با حضور رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه هیات نظارت استان با حضور دکتر رازینی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی روز چهارشنبه 18 مردادماه 1402 در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری که در هفته جاری در استان خراسان رضوی برگزار شد، دکتر رازینی در جمع اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی از سطح بندی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داد.

بنا به گفته دکتر رازینی همه موسسات آموزشی غیردولتی، موسسات پژوهشی و فناوری در صورت سطح بندی، از ارائه خدمات مطلوبی به جامعه آموزشی عالی کشور برخوردار خواهند شد.

رازینی با اشاره به فلسفه سفر کیفیت در دوره فعلی که با استان های کشور انجام می شود، این سفر را کمکی برای ارتقای کیفیت حوزه های آموزش عالی دانست و از تبیین و ترسیم وجهه ایجابی و سازنده نظارت و ارزیابی در این سفرها خبر داد.

در سفر کیفیت استان خراسان رضوی، جلسه هم اندیشی با اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان برگزار شد و اعضای هیأت در گفت و گو با رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دغدغه های خود و مشکلات مبتلا به هیأت ها سخن گفته و به ارائه راهکارهای سازنده در افق ارتقا کیفیت نظارت و ارزیابی پرداختند.

در این سفر، از دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و همچنین دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی سجاد بازدید بعمل آمد و با اعضای هر یک از این موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری گفت و گوهای موثری انجام شد.

p1

p2

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه