برگزاری جلسه هم اندیشی و همکاری متقابل ادارات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بنیاد شهید امور ایثارگران

ارسال شده در تاریخ :

به منظور  هماهنگی، همکاری، انتقال تجارب و اطلاعات، جلسه هم اندیشی  با حضور مدیران ارشد ادارات شاهد دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، فردوسی مشهد و واحد مددکاری بنیاد شهید در تاریخ 20 دی ماه 1399 در محل اداره شاهد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور دکتر تاج فرد مدیر کل امور دانشجویان وزارت بهداشت، دکتر غفاری رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه و مدیران بخش های مرکز مشاوره برگزار شد، به ضرورت ها و الزامات هماهنگی و ارتباط متقابل اشاره و راهکارهای ارتباط مستمر مورد توجه و تأکید حاضران قرار گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه