برگزاری جلسه هم‌اندیشی و تبادل تجربیات نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نشست هم‌اندیشی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد روز یکشنبه 13 آذر 1401 در سالن شورای دانشگاه فردوسی برگزار شد.

 در این نشست که با حضور معاونین آموزشی و مدیران بخش‌های مختلف حوزه معاونت آموزشی دو دانشگاه برگزار شد، مدیران هر دو دانشگاه ضمن تشریح تجربه‌های به دست آمده در زمینه آموزش الکترونیکی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کووید 19 به فراهم آوردن امکان تعامل و همکاری دوجانبه تأکید نمودند.

در همین راستا پیشنهاد ایجاد سه کارگروه مشترک به شرح زیر مطرح و مقرر شد جلسات هر یک از کارگروه‌ها با هماهنگی دکتر امین خندقی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر خادم الرضاییان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل و نتایج جلسات هر سه کارگروه در جلسه مشترک بعدی گزارش شود.

  • کارگروه نظارت، ارزیابی و اخلاق آموزش
  • کارگروه آموزش الکترونیک و آموزش بین‌الملل
  • کارگروه طراحی برنامه‌های درسی و رشته‌های مشترک بین‌رشته‌ای

 

IMG_2083.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه