برگزاری جلسه هماهنگی کمیته اجرایی مراسم روز کارمند در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی مراسم روز کارمند سال 1397  با حضور اعضای این کمیته در روز چهارشنبه 24 مرداد ماه 97 در سالن شورای معاونت  برنامه ریزی و توسعه منابع  دانشگاه فردوسی مشهدتشکیل شد.

در این جلسه  ساقی مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه ضمن ارائه گزارش برگزاری مراسم سال گذشته،  در خصوص نحوه برگزاری این مراسم مطالبی را ارائه نمود و اعضا نظر خود را برای برگزاری باشکوه این مراسم ارائه نمودند و قرار شد پس از جمع بندی در جلسه اینده این کمیته نظر نهایی به تصویب اعضا برسد.

ارسال کننده خبر: کاردان

آخرین اخبار