برگزاری جلسه هماهنگی اجرای فاز نخست طرح های پژوهشی در حوزه اکتشاف

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، بدنبال انجام موفق اجرای فاز صفر طرح های پژوهشی در حوزه اکتشاف نفت که در قالب یک قرارداد بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم متشکل از 5 دانشگاه کشور انجام شد، جلسه هماهنگی شروع فاز نخست این طرح پژوهشی با حضور دانشگاه‌ فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، خوارزمی و صنعتی شاهرود و مهندسی هندی، مدیر اکتشاف و مهندس طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و از دانشگاه فردوسی مشهد برای انجام تعهدات خود در پروژه قبلی تقدیر گردید.

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های اصلی این کنسرسیوم ضمن قدردانی از حمایت های مدیریت ارشد شرکت ملی نفت برای ایجاد این همکاری، آمادگی خود را برای اجرای قرارداد فاز یک طرح پژوهشی اکتشاف نفت اعلام نمود.

همچنین مدیران شرکت ملی نفت رویکرد این شرکت در تعامل و همکاری با دانشگاه ها را تشریح کرده و در خصوص اجرای فاز بعدی این پروژه مواردی را مطرح نمودند و مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از دانشگاه فردوسی مشهد برای انجام تعهدات خود در پروژه قبلی تشکر نمود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه