برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

روز جمعه 6 بهمن ماه 1402، جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر میرزائی شهرابی سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص مسائل دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه های استان برگزار شد.

در این جلسه مسائل زیر مورد بحث و گفت‌ و‌ گو قرار گرفت:

- مسائل مالی و بودجه دانشگاه فردوسی مشهد

- مسائل مربوط به جذب اعضای هیأت علمی

- خوابگاه متأهلین ۱۲۰۰ واحدی دانشگاه

- توجه ویژه به مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه

- ضرورت مساعدت برای رفع دیون مالی دانشگاه

 

p1

p2

p3

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه