برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز پنجشنبه 19 آبان 1401 جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش با حضور دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مرتضی دهقانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی، دکتر رحیم دبیری مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر حمیدرضا بیدخوری سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، علی اصغری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی، دکتر خلیل آبنوس عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر مسعود میرزائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، دکتر سید ایمان شریعتی مدیر مراکز رشد فناوری پارک علم وفناوری خراسان رضوی، دکتر رضا لطفی معاون پژوهشی و دکتر مهدی پناهی مدیر پژوهش های کاربردی دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برگزاری هفته پژوهش و هماهنگی و همکاری مؤسسات آموزشی و پژوهشی استان بحث و گفتگو شد.

 لازم به ذکر است هفته پژوهش در استان از تاریخ 1401/09/12 لغایت 1401/09/18 برگزار خواهد شد.

 

 

p2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه