برگزاری جلسه تحلیل محیط درونی و بیرونی دانشگاه با حضور مدیران گروه های آموزشی

ارسال شده در تاریخ :

در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه و به منظور انجام فاز تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی، با عنایت به اهمیت و اصالت گروه­های آموزشی در انجام ماموریت­های اصلی دانشگاه، سلسله جلسات مشترک مدیران گروه­ها با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید، آرمان­­‏ها و موضوعات و چالش­های راهبردی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسات توضیحاتی در خصوص مدل دومین برنامه راهبردی (مصوب شورای راهبردی) توسط دکتر مهارتی ارائه گردید و سپس مدیران گروه­های آموزشی در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای دانشگاه، نظرات خود را مطرح نمودند.

جلسات برگزار شده با گروه­های آموزشی تاکنون:

  • گروه­های آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • گروه­های آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی
  • گروه­های آموزشی دانشکده علوم ورزشی
  • گروه­های آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
  • گروه­ های آموزشی دانشکده علوم ریاضی
  • گروه­های آموزشی دانشکده علوم

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه