برگزاری جلسات خاطره گویی دفاع مقدس

ارسال شده در تاریخ :

racvi

اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت درنظر دارد جلسات مستمر خاطره گویی دفاع مقدس را اجرا نمایند .

 اولین جلسه خاطره گویی دفاع مقدس  در روز یکشنبه بعد از نماز ظهر و عصر در محل اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

آخرین اخبار