برگزاری بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

ارسال شده در تاریخ :

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ ، همزمان به صورت حضوری و مجازى در حال برگزاری است.

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان رویدادی در مجموعه نظام علم و فناوری است که هدف آن ارائه یافته‌های محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم و سیستمی نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاری سازی فناوری و ارتقای قدرت رقابت ملی می باشد.
تحقق اهداف مرتبط با چرخه علم و فناوری، تجاری سازی فناوری و فن بازار مستلزم برقراری ارتباط نزدیک بین مراکز علمی و فناوری از یکطرف و مراکز اجرایی، تولیدی و صنعتی ( جهت آشنایی متقابل و اعتماد سازی هرچه بیشتر) و موسسات تامین مالی از طرف دیگر می باشد، تا امکان همکاری های متقابل برای دستیابی به منافع طرفین که منافع ملی را به‌دنبال خواهد داشت، میسر گردد.

این نمایشگاه همه ساله از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در هفته پژوهش و فناورى برگزار می گردد و بیستمین و یکمین دوره آن نیز از ٢۶ تا ٢٩ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

لینک نمایشگاه مجاری دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 14000924

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه