برگزاری آزمون چهارمین کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست-پزشکی

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع می رساند آزمون مربوط به چهارمین کارگاه اخلاق در پژوهشهای زیست-پزشکی ساعت 12:30 چهارشنبه 1400/02/22 به صورت مجازی (چهار گزینه ای) در لینک https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=8609 برگزار خواهد شد. ضروری است شرکت کنندگان نکات زیر را جهت شرکت در آزمون در نظر داشته باشند:

1- شرکت کنندگان در چهارمین کارگاه که متقاضی آزمون می باشند، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، دانشکده و رشته خود را به آدرس حداکثر vcr@um.ac.ir تا تاریخ 13 اردیبهشت ایمیل نمایند.

2-متقاضیان جهت انجام امور ثبت نام در آزمون حداکثر تا 13 اردی بهشت یکبار در https://vu.um.ac.ir لاگین شوند .

3-دسترسی به فایل های کارگاه در هریک از دو آدرس زیر موجود می باشد.

http://vpr.um.ac.ir/index.php/fa/committees/bioethics-committee

* https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=8609

1400020703

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه