اطلاعیه برنامه حضور مشاوران و مددکاران

ارسال شده در تاریخ :

برنامه آنکال مددکاران مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان در 6 ماهه اول سال 1401 و برنامه حضور مشاوران و مددکاران در سراهای دانشجویی به صورت فایل در زیر آمده است

01
02

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه