برنامه احتمالی زمانبندی هفتگی قطع برق شرکت نیروی برق کلانشهر مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پیرو برنامه احتمالی زمانبندی هفتگی قطع برق شرکت نیروی برق کلانشهر مشهد و قرارگیری دانشگاه فردوسی مشهد در گروه ب (احتمال قطع برق در روزهای شنبه و دوشنبه صبح و بعدازظهر چهارشنبه)، لازم است همکاران محترم دانشگاهی، در خصوص مدیریت برنامه ها بویژه فعالیت های آزمایشگاهی و موارد حساس به قطعی برق، مدیریت لازم را اتخاذ نمایند.

مشاهده برنامه زمانبندی هفتگی قطعی برق

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه