بخشنامه نحوه حضور اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از روز شنبه ۲۳ فروردین

ارسال شده در تاریخ :

پیرو بخشنامه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ هیأت رئیسه و شورای سیاستگذاری سلامت دانشگاه فردوسی مشهد و دستورالعمل ابلاغی از سوی دولت، نحوه حضور اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه از روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ به شرح ذیل ابلاغ می شود:

 

۱ - با توجه به برگزاری موفق و کامل فعالیت های آموزشی و نیز انجام امور اداری به صورت مجازی در هفته گذشته، مدیران محترم واحدها به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که انجام خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و پشتیبانی دانشگاه طبق روال معمول صورت گیرد.

 

۲ - با توجه به فراهم بودن امکانات و زیرساخت های لازم برای انجام کلیه فعالیت های دانشگاه بصورت مجازی و دور کاری، مدیران واحدها از این ظرفیت حداکثر استفاده را بعمل آورده و از حضور غیر ضرور همکاران پرهیز گردد. لازم به ذکر است حضور فیزیکی طبق بخشنامه ابلاغی دولت نباید از دو سوم بیشتر باشد.

 

۳ - آن دسته از افرادی که از طریق دورکاری با هماهنگی مدیر واحد مربوط وظایف خود را انجام می‌دهند، موظف هستند ساعت کاری خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی دورکاری از طریق سامانه حضور و غیاب ثبت نمایند.

 

۴ - ساعت کاری افرادی که با نظر مدیر واحد ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از ۷ صبح (با ۴۵ دقیقه فرجه) لغایت ۱۴ تعیین می‌گردد و حضور پس از ساعت اداری اعلام شده به عنوان اضافه کار، ملاک نخواهد بود و ترتیب عمل داده نخواهد شد. در موارد خاص برای برخی از همکاران دانشگاه که به جهت ماهیت کاری و با تشخیص مدیر واحد ملزم به حضور تمام وقت و یا بعد از ساعت ۱۴ در محل کار خود بوده، صرفاً با تایید معاونت اداری و مالی دانشگاه، پرداخت اضافه کار مطابق قوانین و مقررات مربوطه به آنان امکان پذیر است.

 

۵ - کلیه کارکنان محترم دانشگاه موظف هستند به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، مطابق پروتکل ابلاغی توسط شورای سیاستگذاری سلامت در محل کار حضور یابند و عدم توجه به اصول بهداشتی و ایمنی و پروتکل تعیین شده خلاف بوده و مطابق مقررات اداری برخورد خواهد شد.

لینک پروتکل مرکز بهداشت دانشگاه جهت حفظ سلامت در محیط کار

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه