بازدید سرپرست دانشگاه از پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 18 آبان‌ماه 1401 دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر شعبانی معاون آموزشی و دکتر لطفی معاون پژوهشی دانشگاه از پژوهشکده علوم گیاهی بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید توضیحاتی پیرامون جایگاه پژوهشکده و سوابق، ظرفیت‌ها، توانمندی‌های خاص و برنامه‌های آن، از سوی ریاست پژوهشکده و مدیران گروه‌های پژوهشی و اعضای هیأت علمی ارائه گردید و برخی چالش‌ها و مسائل موجود نیز مطرح شد.

در ادامه، در خصوص شیوه‌های ارتقای فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی، روش‌های دستیابی به اهداف کلان موردنظر دانشگاه در راستای انجام مأموریت‌های اساسی و تربیت سرمایه انسانی، ارتقای جایگاه اجتماعی، تعامل بهینه درون و برون‌ سازمانی و بکارگیری ظرفیت‌ها در راستای پیشرفت و بالندگی حداکثری، گفت‌وگوهایی شکل گرفت و رهنمودهایی از سوی هیأت رئیسه دانشگاه مطرح گردید.

در پایان مقرر شد پیشنهادهای لازم از سوی اعضای پژوهشکده علوم گیاهی، در جهت ارتقای ساختاری آن تهیه و ارائه گردد تا با مشارکت و خرد جمعی، برای بهترین راهبردها در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه