بازدید دکتر کافی رئیس دانشگاه از امکانات دانشکده علوم

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه به همراه دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری و دکتر عادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 12 خرداد 1399 با حضور در دانشکده علوم از اماکن این واحد بازدید کردند.

ابتدا با حضور در سالن شورای دانشکده، ضمن دیدار با جمعی از کارکنان، دکتر شهرام عباسی رئیس دانشکده تغییرات و کارهای صورت گرفته در چند سال اخیر را برشمرد.

در ادامه دکتر کافی و هیأت همراه از اتاق hpc ، اتاق اتوکلاو، آزمایشگاه های نانو، شیمی آلی، میکروبیولوژی، سایت رایانه و همچنین از پرژه محوطه سازی در فضای پشت دانشکده بازدید کردند.

99031203

99031204

99031205

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه