بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از موزه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نشست اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه روز چهارشنبه 25 مهرماه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه برگزار شد و پس ازنشست، میهمانان از موزه دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این نشست دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با تقدیر از این اقدام فرهنگی اعضای شورای شهر، به فعالیت های مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اشاره کرد و باشگاه مفاخر و پیشکسوتان را مکانی برای دیدارهای خصوصی و دورهمی های دوستانه اعضای هیأت علمی پیشکسوت و شاغل دانشگاه دانست.

وی همچنین با ابراز خرسندی از حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در دانشگاه، خواستار برگزاری جلسات منظم ماهانه یا فصلی در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه شد.

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه نیز بر تعاملات شورای شهر و دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کردند و این نشست را مقدمه ای بر همکاری های بیشتر این دو نهاد دانستند.

در این نشست در خصوص تغییر نام ایستگاه پارک ملت به دانشگاه فردوسی مشهد نیز صحبت شد و دانشگاهیان درخواست پیگیری این مصوبه شورای شهر را نیز مطرح کردند.

گفتنی است بعد از نشست اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و هیأت رئیسه دانشگاه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان، میهمانان از موزه دانشگاه فردوسی مشهد که در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شده است، بازدید کردند.

841075

841076

841077

آخرین اخبار