ایجاد مرکز خراسان شناسی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در چهاردهمین نشست هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی که روز شنبه مورخ 23 اسفند 1399 برگزار گردید و با نظر اکید استاندار خراسان رضوی و با همکاری و همراهی کلیه نهادهای ذیربط و سازمان های مردم‌نهاد به منظور مدیریت و راهبری متمرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه‌های مختلف تاریخی، جغرافیایی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی فعالیت‌های گستردۀ فرهنگی و اجتماعی دربارۀ خراسان کهن و بزرگ، مرکز خراسان‌شناسی در دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس می گردد. بنا بر نشست مورخ 20 مهر 1398 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد، این امکان فراهم می‌شود تا مرکز خراسان شناسی مستقر در دانشگاه از زوایای مختلف علمی و نیز به‌گونه‌ای بینارشته‌ای به خراسان تاریخی و خراسان کنونی بنگرد و به نیازهای مطالعاتی و مناسبتی امروزین آن در حوزه‌های گوناگون پاسخ گوید.

اهداف مورد نظر از تاسیس این مرکز عبارتند از:

 1. شناساندن جریان‌های شاخص و تاثیرگذار علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در خراسان فرهنگی.
 2. تاکید بر شناخت فرهنگ بومی برای رسیدن به خودباوری.
 3. بازشناسی هویت فرهنگی- تاریخی خراسان کهن و حرکت به سوی تقویت و شکوفایی بیشتر آن.
 4. جهت‌دهی و انسجام‌بخشی به پژوهش‌ها و فعالیت‌های گوناگون در حوزۀ خراسان‌شناسی.
 5. تسهیل تعاملات و مناسبات منطقه‌ای با استان‌های همجوار و کشورهای حوزۀ خراسان فرهنگی.
 6. تبیین سهم خراسان بزرگ در تمدن سرزمینی ایران، آسیای میانه و کشور های منطقه.
 7. مرجع ارائۀ نظرات تخصصی و معتبر برای تصمیم‎گیری در خصوص خراسان فرهنگی

از جمله طرح ها و برنامه های کلان این مرکز پس از تاسیس نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. ایجاد مرکز اسناد (کاغذی و دیجیتال) و کتابخانۀ تخصصی (کاغذی و دیجیتال)
 2. انتشار کتب و مستندات پژوهشی و برگزاری رویدادهای گوناگون علمی و فرهنگی
 3. ارائۀ مشاوره به نهادها و ارگانهای مختلف دربارۀ نام‌گذاری‌ها، مرمت بناها و ساخت یادمان‌ها
 4. ایجاد ساختار و محتوای لازم برای رفع نیازهای علمی و تخصصی خراسان‌شناسان
 5. ارتقای مدیریت علمی و ارائۀ مشاوره به نهادهای ذی‌ربط جهت بهره‌برداری مناسب از اماکن و ابنیۀ تاریخی خراسان فرهنگی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه