اولین جلسه شورای اندیشه ورز بانوان دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 9 آبان 1401 اولین جلسه شورای اندیشه ورز بانوان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر ضابط سرپرست دانشگاه، دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر فخار مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه  و اعضای شورای اندیشه ورز بانوان تشکیل گردید. در ابتدای این نشست که به مدت دو ساعت بطول انجامید، گزارشی از روند تشکیل شورای اندیشه ورز و بیان مهم ترین اهداف تشکیل این شورا توسط دکتر فخار ارائه شد. پس از آن دکتر ضابط ضمن اشاره به تاکیدات صریح مقام معظم رهبری در خصوص حضور موثر بانوان در جامعه، به نقش بسیار مهم بانوان اعضای هیئت علمی و کارمند در تاثیرگذاری بر دانشجویان دختر اشاره کردند. ایشان با تاکید بر تداوم برگزاری جلسات این شورا، توجه به مسائل فرهنگی دانشجویان دختر را با توجه به آسیب پذیری آنان به عنوان یک مطالبه جدی از بانوان اعضای هیئت علمی و کارمندان مطرح کردند. در ادامه نیز اعضای شورا در فضایی صمیمانه به بیان دغدغه ها و مشکلات جاری در حوزه امور بانوان پرداختند. 

IMG_1661.JPG

IMG_1664.JPG

IMG_1665.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه