انعقاد تفاهم نامه همکاری کلینیک علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی و کالج دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

تفاهم نامه همکاری مابین کلینیک علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی و کالج دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور کمک به حل مسائل و مشکلات مرتبط با علوم ریاضی در همه رده های تحصیلی درکشور از طریق ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های فردی و گروهی برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، ارتقاء سطح کیفی آموزش ریاضی در جامعه، ارتقاء کیفیت پژوهش های علمی مرتبط با علوم ریاضی، انجام پژوهش‌های کاربردی، ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی برای دانشکده‌ علوم ریاضی، استفاده صحیح از ریاضیات در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی و ... و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی کشور به ویژه در استان خراسان در روز چهارشنبه 23 تیرماه 1400 منعقد گردید.

به منظور اجرای این تفاهم نامه دکتر محمد جانفدا به عنوان مسئول راه اندازی کلینیک علوم ریاضی و نماینده دانشکده علوم ریاضی، هماهنگی ها و اقدامات لازم اجرایی را با کالج دانشگاه فردوسی مشهد به عمل خواهد آورد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه