انعقاد تفاهمنانه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه فناوری هند - رورکی

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 و با حضور سفیر ایران در هند، رؤسا، مدیران همکاری های بین الملل و چند تن از اساتید دو طرف، تفاهمنانه همکاری در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه فناوری هند - رورکی منعقد شد.

در نشستی که به همین منظور به شکل وبینار برگزار گردید طرفین با ابراز خوشنودی از امضای این تفاهمنامه بر همکاری مشترک با اولویت مدیریت منابع آب تاکید کردند.

شایان ذکر است این موسسه با 170 سال قدمت دارای رتبه جهانی 383 در نظام QS می باشد

1400013101

1400013102

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه