انجام طرح تست سرولوژی کرونا در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

طبق هماهنگی انجام شده فی مابین معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در راستای طرح تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع: (درصد ابتلای افرادی که مستقیماً با بیماران کرونایی در ارتباط نبوده اند)، تست سرولوژی کرونا از طریق اخذ نمونه خون در روز شنبه 2 اسفند 1399 در سازمان مرکزی و مرکز بهداشت دانشگاه فردوسی مشهد شد.
دکتر کافی رئیس دانشگاه و دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان اولین نفرات در این تست شرکت کردند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه