انتصاب مدیر هسته گزینش دانشگاه به سمت دبیر منطقه 9 گزینش کارکنان دانشگاه ها

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر محمدتقی نظرپور دبیر هیأت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مهدی پارسا مدیر هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد به مدت دو سال به سمت دبیر منطقه 9 گزینش کارکنان دانشگاه ها منصوب گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه